Начало > Новини > Важно за родителите на бъдещи първокласници
Важно за родителите на бъдещи първокласници

Скъпи родители на бъдещи първокласници, вероятно за част от вас организирането на отглеждането на децата ви за дългите летни месеци е сложен въпрос. За това е добре да знаете, че въпреки полученото свидетелство за завършване на предучилищната група, вашето дете има право да остане в детската градина до 15 септември.

 

Нормативно това право е разписано в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП), който е в сила от 29.07.2011.

 

 

 

В чл. 26 (1) е указано, че детските градини са подготвителни институции в системата на народната просвета, в които се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3-годишна възраст до постъпването им в 1 клас. Този текст гарантира възможност за децата от предучилищните групи в детските градини да останат в тях и през летните месеци до удрянето на училищния звънец.