Начало > ПОЗИЦИИ И СТАНОВИЩА > Промените в учебните програми по български език и литература
Промените в учебните програми по български език и литература

Позиция на Асоциация Родители относно промените в учебните програми по български език и литература

 

Асоциация Родители беше един от инициаторите на проведената на 18 юни 2013 г. в Софийския университет среща между екип на Министерството на образованието и науката, представители на академичната общност и на учителското съсловие и родители. Тази среща постави на общественото внимание въпроса за целите и методите на обучението по български език и литература. Ние приветстваме готовността на Министерството да  представи тези програми на общественото внимание и с това да постави началото на широка дискусия. Изключително показателно е, че темата събуди толкова голям интерес и предизвика полярни мнения сред широки слоеве от обществото. Това е знак, че много хора не са безразлични към въпросите за образованието на децата ни и имат нужда и желание да споделят своята гледна точка.

 

Ние смятаме, че към момента Министерство на образованието е извървяло дълъг път към създаването на  качествен проект за програми за обучението по български език и литература, но за да имаме наистина добър резултат, е необходимо включването в обсъждането на широк кръг учители, ученици, родители, хора с гражданска позиция. Важно е ръководството на МОН да създаде условия за дебат и да намери формат, в който наистина да се постигне максимално включване на всички заинтересовани страни в такова обсъждане и да се постигне конструктивен диалог извън взаимните обвинения.

 

Ние сме против прибързаното обвиняване на хората, участвали в изготвянето на проекта, в некомпетентост или задкулисни интереси. По-важният въпрос, който като общество имаме нужда да обсъдим, е НА КАКВО учим децата, ЗАЩО ги учим и КАК го правим. Ние смятаме, че българският език е най-важният предмет в училище, тъй като той е основата на образованието и изграждането на идентичност за нашите деца. Затова фокусирането върху проблемите на обучението по български език е изключително важен въпрос с национално значение. Основният проблем на изучаването на български език и литература в училище е не само подборът на литературни произведения, а тревожният факт, че децата не могат да четат с разбиране и да формулират собствено мнение. Всичко, което се иска от тях, е да наизустят чужди мисли и анализи. Ако училището продължава да поражда отвращение към литературата, няма никакво значение с какъв патриотичен плам ще спорим кое произведение е по-значимо и трябва ли то да остане в програмата. Ние очакваме новите учебни програми да дадат по-голяма свобода на преподавателите да избират текстовете, върху които да работят в съответствие с целите на обучението и конкретния контекст. Важното е в училище децата да се научат да използват езика, за да търсят смисъл, да умеят да формулират собствени мисли и да разбират онова, което другите се опитват да споделят. Вярваме, че ако в училище децата порастват като свободни, мислещи, грамотни хора, те ще открият пътя към родното литературно наследство. Нашата роля е да им помогнем в това, а не да ги задължим да прекарат определен брой часове над определен брой произведения.