Начало > Новини > Отворена лекция по общностна психология
Отворена лекция по общностна психология

Общностната психология е интердисциплинарна и приложна наука, която се занимава с връзките между индивидите, общностите и обществото. Като интегрира изследвания и действия с ценностна ориентация, тя се стреми да разбере и подобри качеството на живот на хората, общностите и обществото. Общност можем да наричаме всяка мрежа от отношения на взаимна подкрепа в група от хора с общо чувство на принадлежност.

 

В отворена лекция на тема „Въведение в общностната психология: изследвания и дейности в общности“ проф. Пъркинс представи понятието за общност и приложно-изследователското поле на общностната психология (ОП). Събитието се проведе на 9 юли 2013 от Асоциация Родители с партньорството на Департамента „Психология“ към Института за изследване на населението и човека - БАН.

По време на лекцията беше показано развитието на ОП като резултат от търсенията на психолозите, призвани да разрешават социални и психологически проблеми извън клиниката и институциите – в общности, училища, организации и обществото като цяло. Бяха представени основните понятия, теории, инструменти и приложения на ОП. В заключение бяха дискутирани нуждата от ОП, разширяването й в международен план и потенциалът й в България.

 

Общностната психология възниква като дисциплина в САЩ през 1960-те и е слабо позната в България. Ценностната ориентация на ОП включва уважение към човешкото достойнство и разнообразие и работа през човешките и общностните качества, вместо етикетиране и стигматизиране на проблеми на отделния индивид. Някои от важните понятия в ОП са: екологична теория и изследователски методи, социална критика, влияние на средата върху здравето и поведението, социален капитал, овластяване, чувство за общност, социална подкрепа. Интервенциите с подхода на ОП действат на много нива, включват общностите като партньори, а целта им е структурна и системна промяна.