Начало > Новини > Общо събрание 2013
Общо събрание 2013

На 23 юли 2013 в офиса на Асоциация Родители се проведе ежегодното Общо събрание на Асоциацията. По време на Събранието се случиха няколко важни неща: беше приет Отчета за 2012, беше одобрен и приет Бюджета за 2013, проведе се процедура по разпускане на Управителния съвет (УС) след 5-годишната му работа и се избра нов състав на УС.

 

Без възражения бяха приети Отчета на Асоциация Родители за 2012 година и Бюджета за 2013.

 

Според Устава на Асоциация Родители съставът на УС се преизбира на всеки 5 години. Затова присъстващите членове освободиха настоящия УС, избран през 2008 година, в състав: Ева Борисова, Наталия Кирилова, Георги Апостолов, Галина Недялкова, председател Цвета Брестничка. Работата на УС беше насочена към развиване на капацитета на Асоциация Родители в подпомагане на семейството и училището, в обществено застъпничество по важните въпроси, касаещи децата на България, в отстояване на мисията и ценностите ни.


Новият състав на УС, избран единодушно от присъстващите, е: Яна Алексиева, Милена Златарова, Наталия Кирилова, Георги Апостолов, председател Цвета Брестничка. УС ще продължава да работи всеотдайно в същата посока, която познавате и от досегашните дейности на Асоциация Родители.

 

Пожелаваме си успех и занапред!

Годишният отчет можете да прочетете ТУК.