Начало > Новини > Важна информация за учениците в 12 клас и техните родители
Важна информация за учениците в 12 клас и техните родители

В началото на месец декември 2013 година в общественото пространство се появи информация за извънредно провеждане на пробни матури по математика в 12 клас, която създаде напрежение поради своята неяснота. Много разтревожени родители на дванайсетокласници ни сигнализираха, че липсва конкретна информация за това оценяване, че то ще се проведе без необходимото време за подготовка и може да се отрази негативно върху успеха на зрелостниците при завършване на училище, особено на тези, които няма да изберат матура по математика и не се подготвят изрично по този предмет.

 

 

Асоциация Родители поиска от МОН официална информация за това каква е целта на обявеното за януари оценяване на постиженията на дванадестокласниците по математика; как и къде ще бъде направено то, как е направен подборът на училищата, в които ще се проведе; какви ще са последствията за учениците; кога и как информацията за него е разпространена сред учениците и техните родители.

 

В официално писмо в отговор на нашето запитване МОН отчита факта, че разяснителната работа по отношение на планираното регионално външно оценяване е недобра и този пропуск предизвиква напрежение.

От подробния им отговор разбираме, че регионалното външно оценяване по математика в 12 клас е планирано за периода 15-17 януари. Министерството подчертава, че това оценяване не е пробна матура, а е механизъм за оценка на качеството на образованието. Неговата цел е да се диагностицира нивото на знания и умения на учениците по математика, за да се направи обективна оценка на постиженията по този предмет на ученици от различни видове училища (профилирани, професионални и СОУ), да се съпоставят тези резултати и да се изведе информация за това как работи учебната програма за предмета математика. Т.е. това е оценяване не на работата на конкретни ученици, а на системата на преподаване на математика като цяло.

 

Според МОН, регионалните инспекторати на образованието са тези, които избират за участие в регионалното оценяване училищата според критерия „вид“. За всеки от участващите региони те трябва да посочат по две училища от трите вида - профилирани, професионални и СОУ. Инспекторатите определят и датата на регионалното оценяване, а училищата създават организацията за провеждането му в рамките на два слети учебни часа. Материалът, върху който ще се трудят дванайсетокласниците, ще е от задължителното учебно съдържание по математика за гимназиален етап до 11 клас включително. Регионалното оценяване ще бъде анонимно и няма да се извършва от преподаващия учител, а от регионална комисия.

 

Според тази информация, предоставена ни от МОН, за дванайсетокласниците , участвали в регионално външно оценяване, крайна оценка не би трябвало да се вписва и да е от значение за формирането на крайния им срочен или годишен успех. Т.е. отпадат притесненията на бъдещите зрелостници и техните родители, че има опасност да им бъде развален успехът.

 

Асоциация Родители пожелава успешно представяне на всички, участващи в предстоящото регионално външно оценяване по математика в периода 15-17 януари 2014 г. и очаква с интерес анализите и изводите на МОН за качеството на програмите по този предмет за гимназиален етап.

 

Асоциация Родители смята, че резултатите от всички регионални външни оценявания, анализите за качествата на учебните програми и преподаването по тях  трябва да бъдат оповестявани публично, а в обсъждането им да се включват и родители и родителски организации. Това е още един начин да се подобри комуникацията между семейството и училището и да се гради доверие между тях.