Начало > Новини > Националната кампания на ДАЗД
Националната кампания на ДАЗД

На 23.04. 2014 г. Държавната агенция за закрила на детето стартира Националната кампания на тема: „Детската безопасност - споделена отговорност и грижа”. Кампанията има за цел да насочи вниманието на обществото към темата за детската безопасност, като кани децата от 5 до 18 години да участват в конкурс за рисунка, снимка/фотоколаж на тема „Победи опасността!“ с подтеми „Победи опасността у дома”, „Победи опасността на пътя и в превозното средство”, „Победи опасността на местата за игра, отдих и забавления”.

 

 

Срокът за изпращане на детските рисунки, снимки и колажи е от 23 април до 1 септември 2014 година, а награждаването ще бъде на 1 ноември 2014 г. Адресът, на който се изпращат творбите е:

 

Държавна агенция за закрила на детето, гр. София, 1051, ул. „Триадица”  № 2, „За Националния детски конкурс”


Повече за регламента на конкурса на ДАЗД, за формуляра за участие и условията, на които трябва да отговарят детските творби, можете да прочетете тук. От тук можете да свалите и приложение по темите на конкурса  - наръчник за детска безопасност на ДАЗД, в който е направен преглед на най-честите опасности, дебнещи децата у дома и на обществени места.


Ако желаете да участвате, можете да изтеглите следните важни приложения: