Начало > ПОЗИЦИИ И СТАНОВИЩА > Oценяване и одобряване на учебници и учебни помагала
Oценяване и одобряване на учебници и учебни помагала

Становище на Асоциация Родители oтносно проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала


Асоциация Родители изразява категоричното си несъгласие важният въпрос за броя одобрени от МОН учебници по един предмет да се решава прибързано, без широк обществен дебат и на базата единствено на хвърлени в общественото пространство твърдения без доказателства.

 

Дотук в реториката в защита на единия учебник по предмет за учениците до 7 клас не чухме никакви аргументи, които да защитят тезата, че единственият учебник ще осигури по-добро качество на образованието, по-големи икономии на средства, по-леки раници. Не видяхме нито цитирани изследвания, нито посочени световни практики, които да потвърждават подобни предположения. Напротив, чухме лишени от връзка с действителността заявления, че качеството на учебниците ще определи качеството на учебните програми, при положение, че всеки, дори и бегло запознат със системата на образованието, знае, че зависимостта е точно обратната – съдържанието на учебниците изцяло зависи от учебните програми.

 

Ние виждаме в прибързаното приемане на подобна наредба знак за пълен отказ от задълбочен разговор за смисъла, целите и методите на образованието в българското училище.

 

Смятаме, че един такъв опит да се постави следващото ръководство на Министерството на образованието и науката пред свършен факт дори и да е законен, не е морален.

 

Настояваме Министерство на образованието и науката да не предприема никакви промени в нормативната уредба преди избора на нов Парламент и ново ръководство на МОН, което да носи отговорността за взетите от него решения.