Начало > РЕСУРСИ > Наръчник за изграждане на училищна общност „Споделени мигове“
Наръчник за изграждане на училищна общност „Споделени мигове“

Наръчник за изграждане на училищна общност „Споделени мигове“

 

Наръчникът е замислен в помощ на класни ръководители на 5 и 6 клас по пътя им да изградят и укрепят новосформирана класна и училищна общност.Може да се използва и от други специалисти, пряко работещи с деца от средните класове – възпитатели, педагогически съветници, социални работници.

 

Книжката съдържа 12 апробирани техники за развитие на училищни общности. Идеята е да се усвоят и изпробват нови методи за работа с ученическата общност за развитие на социални умения, да се създаде и реализира годишен културен календар на събития и кампании за укрепване на училищната общност.

 

Как можете да го получите? Методиката и представянето на апробираните техники са авторски продукт на Асоциация Родители. Наръчникът не е достъпен свободно в интернет или по заявка, тъй като за прилагането на методиката е необходимо предварително обучение. При интерес можете да заявите желание за обучение. След преминаване на обучението ще получите Наръчника.