Начало > Новини > Обучение за класни ръководители по проект “Добре дошли в 5 клас, родители!“
Обучение за класни ръководители по проект “Добре дошли в 5 клас, родители!“

На 2.09 в залата на ОКИ “Красно село“ се проведе обучение на класни ръководители на петокласници и на педагогически съветници по проект “Добре дошли в 5 клас, родители!“. Участниците бяха от 7-те училища от район Красно село - 25 ОУ "Д-р Петър Берон"; 34 ОУ "Стою Шишков"; 142 ОУ с РЧО "Веселин Ханчев"; 19 СОУ "Елин Пелин"; 36 СОУ "Максим Горки"; 51 СОУ "Елисавета Багряна"; 132 СОУ "Ваня Войнова".


Учителите на бъдещите петокласници се запознаха с различни идеи, методи и инструменти за партньорска работа със семейството и включване на родителите в живота на класа и училището. Всеки участник получи комплект от материали и инструменти, които да ползва в бъдещата си работа с родителите. Асоциация Родители предостави на класните своя Наръчник за родители „Добре дошли в 5-и клас!“ и специално разработения за проекта “Родителски бележник“.


Всички родители на петокласници от 7-те училища в район Красно село ще получат на родителска среща Наръчник за родители „Добре дошле в 5-и клас!“ и своя “Родителски бележник“.

 

Проектът “Добре дошли в 5 клас, родители!“ се осъществява от Асоциация Родители в партньорство с район Красно село с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа, 2014 г. и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата 2019 г.