Начало > Новини > Начало на кампанията "Да бъдеш баща"
Начало на кампанията "Да бъдеш баща"

Начало на кампанията "Да бъдеш баща"

На 30 септември 2014 г. обединение от 10 неправителствени организации с опит в работата с деца, родители, образователни и социални институции, обявяват началото на кампания „Да бъдеш баща”. Кампанията се фокусира върху ползите от активното участие на мъжете в живота на децата и семейството за създаване на семейна среда без насилие и пълноценно развитие на детето.

 

Проектът съдейства за разкриване на разнообразни възможности пред мъжете да се включат позитивно, активно и ангажирано в живота на децата с оглед създаване на благоприятна, ненасилствена семейна среда за пълноценно развитие на детето. Чрез кампанията бащите (и всички родителите и настойници) ще получат достъп до повече полезна и практична информация за особеностите в развитието на детската психика и поведение.

Прочетете повече за кампанията "Да бъдеш баща" и партньорите на страницата на ПРОЕКТА.

Намерете още информация за пресконференцията за началото на кампанията в ДНЕВНИК.