Начало > Новини > Кръгла маса „Добре дошли в 5 клас, родители!“
Кръгла маса „Добре дошли в 5 клас, родители!“

Кръгла маса за взаимодействието
семейство – училище
„Добре дошли в 5 клас, родители!“

 

С финансовата подкрепата на Столична община
Програма Европа, 2014 г.
Асоциация Родители
Район Красно село

 

31 октомври 2014 г. – В навечерието на Деня на народните будители Асоциация Родители поставя във фокуса на общественото внимание ролята на класния ръководител за пълноценно взаимодействие между училището и семейството. Европейска практика за развитие на отношенията „семейство-училище“ демонстрираха експертите от Асоциация Родители, директори и класни ръководители на 5 клас на столичните училища в район Красно село след като обсъдиха на обща дискусия важните аспекти в общуването между учители и родители.

 

Кръглата маса е заключително събитие по проект „Добре дошли в 5 клас, родители!“ на Асоциация Родители в партньорство с район Красно село. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Столична община – Програма Европа, 2014г.

 

Бяха дискутирани възможностите и бариерите пред изграждането на пълноценна връзка между семейството и училището и превръщането на родителската среща от формален ангажимент в пространство за изграждане на споделени ценности. На кръглата участваха директори, педагогически съветници и класни ръководители на 5 клас от училищата в район Красно село – 19 СОУ "Елин Пелин", 25 ОУ "Д-р Петър Берон", 34 ОУ "Стою Шишков", 36 СОУ "Максим Горки", 51 СОУ "Елисавета Багряна", 132 СОУ "Ваня Войнова", 142 ОУ "Веселин Ханчев", както и родители на петокласници.

 

В дискусията още се включиха експерти и представители на: район Красно село – кметът на района инж. П. Църноречки,  заместник кметът г-жа С. Джагарова  и старши експертът госпожа М. Парнева; Столичен общински съвет, Постоянна комисия по европейските въпроси и връзки с гражданското общество – общинският съветник г-н М. Владов и експертът г-жа А. Абаджиева; Столична община, Дирекция Образование – директорът г-жа М. Минчева; Столична община, Програма Европа – координаторът г-жа Н. Ангелска; МОН – главният експерт г-жа Т. Предова; РИО София-град – старшият експерт по ОСО – г-жа М. Тодорова; експерти от неправителствения сектор.

 

В приветствие към всички участници на кръглата маса общински съветник Владов увери, че приоритетите на програма Европа са многообразни както по отношение на създаване на Европейски облик на столицата и адекватна инфраструктура, така и по отношение на културния календар на града и в подкрепа на неправителствения и граждански сектор за подобряване на взаимодействието между гражданите и институциите. В този смисъл проектът на Асоциация Родители и район Красно село за подобряване на взаимодействието между училищата и семействата  е във фокуса на Програма Европа, 2014г. и г-н Владов сподели, че ще се радва на устойчивост на резултатите от проекта и продължаване на изградените партньорства с училищата.

 

„Важно е да се градят мостове между семейството и училището и Столична община иска да инвестира в подобряване на взаимодействието, защото така инвестираме в икономика на знанието. Ще се радваме проектът да се мултиплицира и в други столични райони.“ – каза г-жа Мария Минчева, директор на Дирекция Образование. Тя поздрави всички със светлия български празник Ден на народните будители с пожеланието „светлината на духовността и родолюбието да ни води във всички наши начинания“.

 

Г-жа Ева Борисова от Асоциация Родители модерираше дискусията и фокусира вниманието върху създаването на значими връзки между възрастните  в името на детето.

 

В рамките на дискусията г-жа Цвета Брестничка – председател на Асоциация Родители, представи разработения Родителски бележник и Доклад за резултатите от проекта, описващ методологията на успешния модел за провеждане на родителска среща. Докладът съдъжа още анализ на действащата нормативна рамка и предложения за промяна в нормативната уредба за класно ръководство.

 

В следствие на дейностите по проекта и анализа на нормативната уредба, Асоциация Родители отправя 5 препоръки към МОН за промяна в нормативната уредба по отношение на времето, дейностите и заплащането, свързани с работата на класния ръководител:

 

  • Регламентиране на адекватно време и заплащане за работа с родителите;

  • Намаляване на норматива за преподавателска работа на учителите, които са и класни ръководители;

  • Повишаване на квалификацията на класните ръководители по отношение на водене на групов процес и работа с възрастни;

  • Квалификационен курс по класно ръководство за учители, които за първи път са класни ръководители;

  • Седмица за опознаване и изграждане на екип в 1-и, 5-и и 8-и клас.

 

Можете да прочетете ДОКЛАДА за резултатите по проект „Добре дошли в 5 клас, родители!“.