Начало > ПРОЕКТИ > Проект "Безопасен интернет" на ЕК
Проект "Безопасен интернет" на ЕК

Проект "Безопасен интернет"

 

Асоциация Родители в консорциум с Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ изгражда Националния център за безопасен интернет. Центърът работи за създаването на безопасна и отговорна среда за деца и младежи в интернет.

 

В рамките на проекта Асоциация Родители поддържа линия за консултации за отговорната и безопасна употреба на интернет - Българска линия за онлайн безопасност (БЛОБ).

 

Консултирането се осъществява по три канала на комуникация – телефон 124 123, скайп blobbg и имейл This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Работното време на телефонната линия за онлайн безопасност е в часовете между 10:00 и 16:00 часа от понеделник до петък.

 

БЛОБ е създадена по проект, подкрепен от Европейската комисия по програма "Безопасен Интернет" на ЕК, в рамките на който се изгради и действа Националният център за безопасен интернет и функциониращата към него Гореща интернет-линия за приемане на сигнали за незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в Интернет.

 

БЛОБ работи като телефонна и онлайн линия по 6 часа в работни дни, с по 2-ма дежурни консултанти-оператори и 1 супервизор на смяна. Консултантите и супервизорите са обучени психолози, които преценяват сериозността на всеки случай и при необходимост насочват детето-жертва за по-нататъшна консултация към компетентните институции. Центърът работи в тясна връзка с Горещата интернет-линия. По преценка на консултантите на линията за онлайн безопасност сериозните сигнали ще се пренасочват към Горещата линия, където след първоначална обработка  се предприемат оперативни действия или се предават на Отдел киберспрестъпност, интелектуална собственост и фалшификации. БЛОБ работи в тясно сътрудничество и с институции и организации, свързани с безопасността на децата.

 

Целта на БЛОБ е да предоставя консултации на деца и възрастни, свързани с проблеми и рискове за децата в интернет.

 

Целеви групи:

 

  • деца от 7 до 18 години;
  • деца в риск от виртуално и реално насилие;
  • деца, жертви на виртуално и реално насилие;
  • родители на деца от 7 до 18 години по темите за безопасен интернет;
  • професионалисти, работещи с деца по темите за безопасен интернет.

 

Дейности:

 

  • консултиране на деца по въпроси, свързани с безопасността им в интернет;
  • консултиране и оказване на психологическа и социална подкрепа на деца в риск от виртуално и реално насилие и на техните родители;
  • консултиране на родители и професионалисти по въпроси, касаещи безопасността и сигурността на децата в интернет;
  • превенция на виртуално и реално насилие.