Начало > Новини > Осма национална младежка среща в Горна Оряховица
Осма национална младежка среща в Горна Оряховица

Осма национална младежка среща в Горна Оряховица "Насърчаване участието на младите хора в демократичния живот на Европа" 27 - 29.03.2015 г.


Сдружение „Горнооряховски младежки парламент” съвместно с Община Горна Оряховица организираме осма националната младежка среща. В три дни участниците ще имат възможност да споделят и черпят опит не само от домакините, но и от поканените представители на водещи партньори:

 

  • Център за развитие на човешките ресурси, която e Националната агенция за България по администриране на Програма „Еразъм+” за периода 2014-2020;
  • Асоциация „Родители”;
  • Представителството на евродепутата Мария Габриел;
  • Фондация 42.

 

В този контекст, специално внимание ще бъде обърнато на новата програма Еразъм + и възможностите, които тя предоставя за участието на младежките организации в различни мрежи с цел подпомагане участието им в проекти, като по този начин се дава възможност на младите хора да се държат като активни и информирани граждани.

 

Ще дискутираме участието на младежите в решаването на проблеми в обществото: агресията и неспазване на човешките права, създаване на ученически съвети за обогатяване на опита в областта на младежките дейности, подпомагащи младежкото общуване и сътрудничество за иновации и добри практики в младежката работа.

 

Ключов фактор в този процес са именно младите хора, които са отворени към света, имат критично, креативно мислене и са носители на нов манталитет. Срещата е поредна стъпка за продължаване на започнатия диалог между младежта, местната и централната власт за ролята и мястото на младото поколение в градежа на просперираща България в рамките на обединена Европа.

 

Участниците ще обсъдят конкретни действия свързани с възможностите, които са им предоставени от ЕС за развитие и ще бъдат приканени да дадат своите идеи как тя да бъде по-ефективна, в кои приоритетни области според тях трябва да бъде насочена. Европейската година на развитие 2015 ще бъде възможност за повишаване на осведомеността, така че европейските граждани да знаят, че всяко евро, използвано за развитие, е в интерес както на хората в най-бедните страни по света, така и за самите тях.

 

Ще се постараем да създадем среда за осъзнаване на потенциала на работата в мрежата и важността на свободното споделяне на опит, информацията и ресурсите като средство за индивидуална и организационна ефективност и развитие.

 

Запознайте се с пълната ПОКАНА и направете своята ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ.