Начало > Новини > Продължение на обучението „Превенция на реално и виртуално насилие“ в Силистра
Продължение на обучението „Превенция на реално и виртуално насилие“ в Силистра

Продължение на обучението „Превенция на реално и виртуално насилие“ за професионалисти от Силистра

 

На 26 и 27 февруари Антоанета Куманова и Ралица Василева Асоциация Родители и Луиза Шахбазян Фондация ПИК проведоха обучение с 25 професионалисти по любезната покана на община Силистра. Обучението беше продължение на проведеното през 2012 година „Превенция на реално и виртуално насилие“. Сред участниците имаше училищни психолози и педагогически съветници, възпитатели в МКБППМН-община Силистра и социални работници от Дом за деца и Преходно жилище.

 

Темите във фокуса на вниманието бяха използването на интерактивни техники, оценката на груповата динамика и управлението й за общите цели и задачи на групата, формите на тормоз в реалността и в интернет, начините за включване на младежи в дейности на общността и ролята на бащата. Изключително ценно беше споделянето на опит и обмяната на практически съвети между професионалистите. Техният висок професионализъм и изпробвани добри практики направиха обучението изключително практически насочено и ползотворно за всички присъстващи.

 

 

На 26 февруари паралелно с групата на професионалистите работиха младежи между 8 и 12 клас по темите за безопасен интернет – онлайн репутация, тормоз, отмъщение, отношения в двойката. Общината има безценен опит в подкрепянето на младежи за осъществяване на техни инициативи.