Начало > ПРОЕКТИ > Pro-Save - Просоциалност срещу насилие и изключване
Pro-Save - Просоциалност срещу насилие и изключване

Pro-SAVE - Просоциалност срещу насилие и изключване

 

Pro-SAVE е проект, който е част от програмата Daphne III, съфинансиран от Европейската комисия. Целта на програмата Daphne III е превенция на и борба с проявите на насилие срещу деца, млади хора и жени; защита на жертвите на насилие и групите в риск, както и грижа за тяхното умствено и физическо здраве.

 

Проектът Pro-SAVE цели превенция и работа с феномена на насилие между връстници, познат като „социално насилие“, чрез набор от иновативни мерки, разработени в транснационално сътрудничество и базирани на концепта за Просоциалност.


Проектът стартира с провеждане на национално изследване на насилието сред ученици в начална училищна възраст чрез въпросници за ученици, учители, персонал на училищата и родители. Целта е да се събере информация за конфликтните взаимоотношения между децата. Емоционалните конфликти са характерни за конфронтацията и личностното израстване и понякога са трудни за определяне и разрешаване.


Партньор по проекта за България е Асоциация Родители, а избраното да участва училище е 42 ОУ „Хаджи Димитър“ в град София.


Асоциирани партньори на Асоциация Родители по проекта са РИО София-град и Национална мрежа на децата (НМД). Крайната цел на проекта е разработването на специфична образователна методика за трансформиране на емоционалните конфликти и обучение в просоциални умения на толерантност, позитивни взаимоотношения между връстниците и емпатия, която методика да се прилага в рамките на начален етап от образованието.

 

Наръчника за просоциалност можете да изтеглите от ТУК.

 

Повече информация за международния проект и резултатите от него можете да намерите ТУК.