Начало > Новини > Часове по толерантност с 5 и 6 клас в 101 СОУ
Часове по толерантност с 5 и 6 клас в 101 СОУ

Работата ни по проект „Споделено училище“ за сплотяване на училищната общност достигна момента, в който можем да предложим на всички нашата методика за провеждане на час на класа с тема „Час по толерантност“.

 

На 27 и 28 април екипът ни проведе часовете с деца от 5 и 6 клас на 101 СОУ „Бачо Киро“. В рамките на 40 минути успяхме да поговорим с тях за различните начини, по които можем да си кажем „Здравей!“, за приликите, които ни свързват, за нуждата от приятелство, за приемането на различията. Децата имаха възможност през общуване и споделяне на общите ценности да  открият сами значението на думата „толерантност“ и да видят, че различията също могат да свързват хората и да им помагат да живеят заедно.

 

Интерактивните техники, които обучителите използваха, помогнаха часовете да минат неусетно и заредиха децата с позитивни емоции.

 

Методиката „Час по толерантност“ може да разгледате тук. Предоставяме я като свободен ресурс за учители и ще се радваме, те да споделят с нас резултатите от проведения час на класа!

 

Проект „Споделено училище“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. За повече информация посетете www.ngogrants.bg