Начало > ПРОЕКТИ > "Добре дошли в училище, родители"
"Добре дошли в училище, родители"

Наръчник за родители на първокласници

 

Наръчникът за родители на първокласници „Добре дошли в училище, родители“ е пътеводител за семейството в света на училището. Целта му е да даде обща визия за това как да се насочват и наглеждат първите стъпки на децата в училищната среда като се поддържа диалог между самите родители с участието на учителите.


Асоциация Родители създава и разпространява наръчника с подкрепата на Vivacom фонд и Министерството на образованието, младежта и науката. През 2012 всички 62 000 родители и първокласници ще получат наръчника "Добре дошли в училище, родители"

 

Родителите на випуск 2011, които са ползвали наръчника, споделят, че необходимостта от него е очевидна, защото училищната среда е затворена и е необходимо те да имат възможността да навлязат в нея активно и подготвени. Според тях представянето на редица важни за първокласниците теми в синтезиран вид в изданието им е била от голяма полза.


През 2012 година изданието „Добре дошли в училище, родители“ излиза с обновен дизайн и съдържание и е фокусиран върху здравословното поведение на децата в училище, като разглежда не само физическите, но и психическите, и социалните аспекти на училищния живот. Родителите могат да получат полезна информация за храненето и дневния режим на децата, как да им се помогне да се научат да учат, джобните пари, мобилните телефони, безопасното ползване на интернет, как да се разговаря с учителите и класния ръководител, как да се помогне на детето да изгради отношения със съучениците си и т.н.

 

Наръчникът има за цел да подбуди диалог между родители и учители. Изданието не се стреми да дава универсални рецепти, а да се задават въпроси, отговорите на които да се търсят съвместно от родителите и учителите.


Наръчника на "Добре дошли в училище, родители" се издава и разпространява с подкрепата на Министерството на образванието, младежта и науката и "Виваком Фонд"

 

Лого на Министерство на образованието

Лого Виваком Фонд