Начало > ПРОЕКТИ > Превенция на виртуално и реално насилие
Превенция на виртуално и реално насилие

Превенция на вирту@лно и реално насилие

 

Проектът има за цел да подпомогне децата в училище да осъзнават, да разбират, да придават личен смисъл на и да се предпазват от рискове и насилие на границите на виртуалното пространство и реалността.

 

Превенцията и съзнателната самозащита се постигнат с развитието и провеждането на личностно центрирано интерактивно обучение в рамките на формалното образование - основни и средни училища, като се използват свободните часове.

 

Екип от подготвени за целта заместващи учители поема празните часове на децата, за да ги превърне в действително "свободни" - часове, в които се осъществява свободна, ориентирана към индивида групова работа.

 

Иновативните елементи на проекта могат да послужат като модел за разширяване на практиката след приключването му. Изключително важно е интегрирането на личностно-ориентирания подход и неформалния процес на учене от една страна и училищното образование, от друта. Създаването на електронна система за заявяване и поемане на часовете дава възможност за последващото й използване при организиране на разнообразни извънкласни дейности, като предоставя нови възможности на училищните ръководства в претоварения учебен график и същевременно премахва практиката на неглижиране на децата.


Проектът беше номиниран от финансиращия орган, фондация "ОУК"-Швейцария, за "Социален проект на 2008 г.".