Начало > Новини > Малка победа за Асоциация Родители
Малка победа за Асоциация Родители

Изпратихме 2015 г. с една добра новина: благодарение на упоритото настояване на Асоциация Родители беше променен Кодексът на труда, като отпадна дискриминацията на майките на 4-то и следващо дете по отношение на времето за допълнителния платен отпуск през втората година на детето. Сега вече и те ще могат да ползват обезщетение до края на втората година, а не 1 г. и 6 м., както беше досега.

"Чл. 164. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст."