Начало > Новини > Кръгла маса по проект "СПОДЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ"
Кръгла маса по проект "СПОДЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ"

 

На 23.03.2016г. се проведе Кръгла маса „ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА РАБОТА С МУЛТИКУЛТУРНА УЧИЛИЩНА ОБЩНОСТ“ –  заключително събитие по проект „Споделено училище“  на Асоциация Родители и 101 СОУ „Бачо Киро“.Проект „Споделено училище“ се осъществява в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Програмата за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната. Като част от този принос, проект „Споделено училище“ създаде ефективен механизъм за формиране на толерантност и уважение към хората с различен религиозен, етнически и народностен произход в училище. Резултатите от проекта открояват не само работещите техники за диалог с деца и родителите на деца, които идват от други държави, но и техниките за успешна комуникация с родителите като цяло.

 

Домакин на събитието бе 101 СОУ, където под един покрив се събират различни култури, националности и етноси. Различията обогатяват всяка общност и целта на кръглата маса бе да изведе добри практики и принципи на работа, които да са от полза и на екипите на други български училища. Водещи на кръглата маса бяха г-жа Илияна Митрова – директор на 101 СОУ и г-жа Мариета Радулова – ръководител на проект „Споделено училище“ от Асоциация Родители. Участие в кръглата маса  взеха: г-жа Боянка Кънева – главен експерт от РИО – София-град; г-жа Деница Биберова – Отдел „ОКСС“, район Надежда; проф. дпн Нели Иванова – от Факултет по педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“; г-жа Ива Живарова – първият ръководител на проекта от екипа на Асоциация Родители; г-н Стефан Лазаров от Национална мрежа за децата; г-жа Елена Велинова от Фондация ДОИТ; г-н Марко Хайдиняк от Фондация ПИК; г-жа Ваня Минева – директор на 15 СОУ „Адам Мицкевич“; г-жа Елисавета Иванова – директор на 16 СОУ „Райко Жинзифов“; г-жа Румяна Здравкова – директор на 102 ОУ „Панайот Волов“; г-н Генадий Матвеев – педагогически съветник на 26 СОУ „Йордан Йовков“; г-жа Цвета Брестничка – председател на УС на Асоциация Родители.  Участваха още родители на деца от училището, участвали в проекта и учители от 101 СОУ.

 

 

 

Кръглата маса стартира с приветствие от г-жа Митрова и поздрав от деца, участвали в проекта – те изпяха великата българска песен „Хубава си, моя горо...“ и една китайска песен. Г-жа Х.Величкова и г-жа Е.Гергова представиха опита на 101 СОУ в интегриране и работата с ученици и родители от различни култури, националности и етноси, както и дейностите по проект „Споделено училище“. Ръководителят на проекта представи Доклад за резултатите по проекта с акцент на разработената методика за „Час по толерантност“ и сподели как са протекли часовете с децата по тази тема. Всички участници получиха печатно издание на Доклада и самата методика за провеждане на час по толерантност.

 

Кръглата маса продължи със представяне от страна на г-жа Гребенакова, г-жа Пешлеевска и г-жа Стоичкова – учители от 101 СОУ, активно включили се в проекта със своите класове. Те представиха петте общностни събития – подготовката, самите събития и отзивите от децата и родителите. Петте общностни събития са:

 

Празник на фенерите - 20.03.2015

„100 и един таланта на 101 СОУ“ – на 27.05.2015 г. за деца от 2 до 4 клас и на 1.06.2015 г. За деца от 5 до 11 клас

„Зелено бъдеще за 101 СОУ „Бачо Киро“ – 22.10.2015 г.

Състезания с бащи – 18.11.2015 г. като част от Седмица на бащата в подкрепа на Национална Кампания «Да бъдеш Баща»

Коледен карнавал  - 16.12.2015 г.

 

Събитието продължи със споделяне на обратна връзка за общностните събития от представители на родителската общност и на други учители.

 

Във втората част на кръглата маса представителите на неправителствения сектор разказаха за подобни проекти, по които работят с българските училища на национално ниво и споделиха добри практики за работа с мултиетническа общност и с родители. Директорите на училища изразиха удовлетвореност от представените методи и идеи и желание за бъдещо сътрудничество. Проф. дпн Нели Иванова предложи методическа и издателска подкрепа за споделените практики и идеи с възможност те да бъдат публикуване в списание „Образование“ и разпространени на национално ниво. В списанието се публикуват разнообразни материали, свързани с образованието и реформите в него, актуални проблеми и начини за тяхното решение, стратегии, анализи, изводи, социологически изследвания.

 

Кръглата маса завърши с дискусия за предизвикателствата и добрия опит при работа в мултиетническа, мултикултурна и мултинационална училищна среда.

 

Докладът по проекта можете да намерите ТУК.