Начало > Новини > Среща на Асоциация Родители с министър Кунева
Среща на Асоциация Родители с министър Кунева

На 13.04.2016 г. представителите на Асоциация Родители Ева Борисова, Цвета Брестничка и Яна Алексиева участваха в среща с Минитъра на образованието и науката Меглена Кунева и Заместник-министър Диян Стаматов. По време на срещата бяха обсъдени поставени от страна на Министерството въпроси, свързани с участието на родителите в осигуряването на прозрачност и честност по време на Държавните зрелостни изпити и стартирането на новата учебна година с нови програми за 1 и 5 клас при недостатъчно време за подготовка на съответните учебници.

 

Представителите на Асоциация Родители на свой ред повдигнаха въпроси, които организацията поставя като наболели и изключително важни от дълго време: премахването на двусменното обучение, преформулирането на функцията и ролята на класния ръководител и начините за включването на родителите като равноправни партньори.

 

По време на обсъждането Министър Кунева и Заместник министър Стаматов се съгласиха, че са необходими конкретни стъпки за разрешаването на тези проблеми, като по този начин се подкрепи развитието на училищната общност. Министър Кунева пое ангажимент Министерството да планира стъпки за постепенно преминаване към едносменно обучение във всички училища в рамките на 5-годишен период и съгласуване на тези стъпки с общините. По отношение на класното ръководство бяха планирани изменения в проектите за Държавни образователни стандарти, така че да бъде осигурено достатъчно време, възможности за квалификация и заплащане за тази дейност.


Участниците в срещата дадоха съвместна пресконференция, на която представиха пред медиите резултатите от водените разговори.