Начало > Новини > Асоциация Родители на среща в МОН
Асоциация Родители на среща в МОН

На 12.10.2016 г. представители на Асоциация Родители и Национална мрежа за децата се срещнаха със заместник-министър Диян Стаматов по повод разпространените на входовете на училищата табелки с надпис „Родителите дотук“.


По време на срещата бяха обсъдени проблемите на взаимодействието между семейството и училището и необходимостта от допълнителна подкрепа за процеса на подобряване на комуникацията между тях. Бяха набелязани стъпки за осигуряване на допълнителна квалификация на учителите за работа с родителите и развиване на цялостна училищна политика за взаимодействие със семейството и местната общност. Предстоят следващи срещи за търсене на възможности за финансиране на дейности за подобряване на взаимодействието „семейство-училище“ по Оперативните програми.