Начало > Новини > Общото събрание на Асоциация Родители
Общото събрание на Асоциация Родители

На 12.06.2017 г. Общото събрание на Асоциация Родители прие отчета за 2016 г. Можем да кажем, че и през изминалата година продължихме да се развиваме в посока на двете ключови стратегически цели:

1. Развиване на капацитета на Асоциацията за влияние върху формирането на политики, свързани със семейството, децата и образованието;

2. Утвърждаване на Асоциацията като активен субект във формирането на позицията на гражданското общество за правата на децата и семействата.

Можете да видите пълния текст на Годишния доклад тук