Начало > Новини > ТРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ КЪМ МОН
ТРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ КЪМ МОН

На среща в Министерството на образованието и науката, Асоциация Родители предложи следните мерки за облекчаване на тежестта на ученическите раници:

 

*стриктно спазване на ангажимента всички училища в страната да преминат на едносменен режим до учебната 2020/2021 г., за да има възможност всеки клас да разполага със стая, в която да се съхраняват част от учебниците и учебните пособия на учениците;

*разделяне на учебниците и учебните помагала в няколко книжни тела - по раздели в съдържанието, за да не се налага учениците целогодишно да носят съдържание, върху което не работят в момента;

*изискване от страна на МОН към училищата за училищна политика за намаляване на тежестта на раниците, която включва мерки, като например:

-наличие на шкафчета, в които учениците да оставят част от учебниците и помагалата през седмицата;

-представяне пред Обществения съвет на всички допълнителни помагала, които учителите изискват и аргументиране на нуждата от тях

- организация на учебната седмица, която разпределя часовете с повече помагала равномерно (въвеждане на блокове от часове);

-добро планиране на дейностите в часовете с цел редуциране на броя помагала, които се ползват в рамките на един час;

-ясна и навременна комуникация с учениците и родителите за необходимите учебници и помагала за всеки ден;

-осигуряване на достъп до питейна вода в училище.

Асоциация Родители в своите материали обръща внимание на родителите на ученици да подкрепят изграждането на самостоятелност и отговорност у децата, като ги учат да подреждат своевременно раниците си и да носят само необходимите учебници и помагала.