Начало > СТАТИИ > КАКЪВ Е ДОБРИЯТ УЧИТЕЛ?
КАКЪВ Е ДОБРИЯТ УЧИТЕЛ?

Добрият учител изгражда облика на доброто училище. Но какъв трябва да бъде добрият учител?

1.Добрият учител често задава въпроси и умее да изслушва отговорите

Това е универсално умение, което веднага откроява много аспекти на учебната дейност. Добрият учител не поставя въпроси, които не изискват отговори. Нито пък формални или трудни въпроси, които напрягат и притесняват. Добрият учител често задава въпроси, които винаги предизвикват по-голям или по-малък интерес за учениците. Това може да са леко подсказващи въпроси или такива, които насочват учебния процес. Неговите въпроси просто не могат да останат без опит за отговор, дори и на ум.


2.Всички ученици в класа на добрия учител са личности

Може би е излишно да напомняме, че добрият учител не унижава учениците както физически, така и психически. Зачита тяхната уникалност и неповтиримост, умее да намира у всеки един ученик доброто и силните му страни. Дори и с проблемните деца успява да намери пътя към разбирателството.

 

 

3.Добрият учител знае как да използва особеностите на своя темперамент

Знаем, че учителят може да бъде човек със стоманени нерви и леден поглед. Или пък винаги усмихнат и учудващо търпелив. Всеки е със своя си темперамент... Важно е едно. Да изглежда уместно и естествено в своята среда, реакциите и емоциите му да са адекватни. В класа на такъв учител, учениците се настройват към „неговата“ атмосфера.


4.Добрият учител има чувство за хумор

Хуморът в случая е синоним на „адекватно отношение към околните“. Чувството за хумор е умението да управляваш ситуацията или гъвкаво да се приспособиш към нея, да я погледнеш от много страни, да извлечеш дори неочаквани смисли. А понякога те могат да бъдат и смешни.


5.Добрият учител умее да преподава с емоция

Ако е така, значи той обича своя предмет. Информацията, сама по себе си, няма особена цена и няма да се запомни, ако е лишена от емоция. За да можеш да предадеш емоцията, трябва да умееш да представиш информацията „на езика“ на слушателя. Какво прави добрият учител в своя час? Успява преди всичко да накара учениците да се интересуват от неговия предмет. А това ще доведе и до усвояване на знанията.