Начало > Новини > Партньорството между училище и родители
Партньорството между училище и родители

На 16 октомври в парк-хотел „Москва“ се проведе конференция на тема „Партньорството училище-родители“, в която взеха участие министърът на образованието Красимир Вълчев, замeстник-министрите Деница Сачева и Таня Михайлова, председателят на СБУ Янка Такева, представители на регионалните управления и директори от цялата страна, както и представители от неправителствени организации, академичната общност и обществени съвети на училища.

Цвета Брестничка от Асоциация Родители представи необходимостта от коренна промяна в подхода към партньорството между училището и родителите. Тя акцентира върху факта, че всички родители, независимо от техния социално-икономически статус или родителски компетентности, имат едни и същи нужди: да са сигурни, че децата им в училище са в безопасна среда, да получават подкрепа и признание като родители, да бъдат част от общност. Тогава, когато училището не отговаря на нуждите на родителите по адекватен начин, те търсят алтернативи и решения, които може и да не допринасят за подобряване на комуникацията между семейството и училището. Необходима е цялостна училищна политика за партньорство с родителите, която да отговаря на техните нужди. Асоциация Родители представи свои работещи модели в това отношение: диалогичен формат на родителските срещи, провеждане на тематични срещи по въпроси, които вълнуват родителите, изговаряне на общите цели и планиране на инициативи съвместно с родителите, своевременна и адекватна обратна връзка. За да може да се случи всичко това е необходимо преосмисляне на функцията и ролята на класния ръководител – той да се превърне в двигател на създаването и развиването на класната и училищната общност. За целта от Асоциация Родители предлагат да се осигури време и заплащане на класните ръководители за работа с родителите, както и необходимата квалификация за това.