Начало > СТАТИИ > ТЕМПЕРАМЕНТ И ОБУЧЕНИЕ
ТЕМПЕРАМЕНТ И ОБУЧЕНИЕ

Успешното обучение на детето в училище зависи от много фактори. Не малка роля играе също така и неговия темперамент. Какъв е темперамента на вашето дете и как може да се отрази на учението? Има 4 типа темперамент: холерик, сангвиник, меланхолих и флегматик. Няма лош или добър темперамент – всеки един тип има своите плюсове и минуси. Както и рядко се среща дадения тип в чист вид. Но ако обърнем внимание на тези природни особености, бихме могли да помогнем за създаването на оптиматилни условия за обучението на детето.

Холерик

Тези хора са много енергични, подвижни, страстни в своите увлечения. Те са способни напълно да се отдадат на любимите си занимания, давайки цялата си енергия и сили. Действията на холерика се характеризират като резки, поривисти и енергични. Тези хора са твърде емоционални, склонни са на резки, понякога немотивирани промени на настроенията. Те могат да бъдат леко агресивни по отношение на другите. Холериците преживяват неуспехите твърде емоционално, реагират негативно на критика.

Особености на обучението

При децата- холерици в училище могат да възникнат проблеми с поведението от излишната активност, от бурното реагиране на неуспехите и критиката. За да бъде обучението им максимално ефективно, е нужно:

*да увлечете детето, да предизвикате неговия интерес към дадения предмет;

*да не го затормозявате с еднообразна и монотонна дейност, а да му давате различни задачи;

 

*да го научите адекватно да оценява своите възможности, за да не водят неуспехите до бурни и негативни реакции;

*да поговорите с учителя и да го помолите да не критикува излишно детето, а в случай на необходимост, по възможност, критиката да бъде по-мека и индивидуална (това се отнася и при критика от страна на родителите);

*да разпределяте задачите на части и да оставяте време за почивка, ако трябва да се свършат много неща;

*да не проявявате бурни положителни/отрицателни емоции при общуването с други деца, тъй като холерикът лесно се „заразява“;

*да превключвате вниманието на детето към нещо друго, ако чувствате, че е възникнало емоционално напрежение, което може да доведе до „взрив“.

Сангвиник

Тези хора  са много енергични, подвижни, имат повишена работоспособност. Като правило, те са в приповдигнато настроение и са готови да реагират със смях в различни жизнени ситуации. Движенията им са твърде енергични, говорят бързо, а мимиките им са разнообразни. За тях са много важни новите впечатления и те всячески се стремят да си ги набавят. Сангвиниците леко преживяват неупехите, реагират спокойно и с хумор на критика.

Особености на обучението

Проблемите в обучението при децата-сангвиници могат да възникнат от недостатъчната съсредоточеност и жаждата за нови впечатления. Това може да се избегне, като:

*провокирате интереса на детето към дадения предмет, включвайки в обясненията интересни примери, шеги и т.н.;

*давате ранообразни задачи и избягвате монотонността на дейностите;

*използвате адекватни похвали и критики;

*се съобразявате с неговата нужда от постоянна активна дейност – например докато си пише домашните, отделете време и за едноминутни физкултурни упражнения;

*разделяте многото задачи на на малки задачки-закачки;

*проверявате домашните на детето, защото то често допуска грешки от невнимание и бързане.

Меланхолик

Хората с меланхоличен темпарамент може да се определят като спокойни, бавни и сдържани. Те дълбоко преживяват случващото се, но много ряко го показват. По тяхната реч и мимики е почти невъзможно да се разбере какво изпитват в дадения момент. Движенията на меланхолиците сех арактерозират с известна мудност. Понякога меланхолиците може да ви се сторят затворени и отчуждени. Често те се страхуват от новото и необичайното. Критика, особено необоснована и изказана по груб начин, може дълбоко да нарани меланхолика, да го докара до емоционален срив.

Особености на обучението

В обучението на меланхолика може да му попречи това, че е бавен и бързо се изморява, трудно превключва от една дейност в друга, реагира негативно към неуспехите и критиката. Ето какво бихте могли да направите, за да бъде обучението по-успешно:

*не изисквайте от детето бърз отговор на зададения въпрс или мигновено решаване на задачите;

*формирайте увереност в собствените сили и възможности на детето;

*открийте плюсовете в работата на детето, обърнете внимание на тях и го похвалете;

*създавайте доброжелателна атмосфера;

*помолете учителя да не критикува излишно детето, а в случай на необходимост това да бъде по-меко и индивидуално;

*разделяйте задълженията на части, нека има възможност за почивка;

*давайте достатъчно време на детето за мислене, изпълнение и проверка на задачите;

*снижете влиянието на различни отвличащи фактори при изпълнението на домашните (телевизор, разговори, музика).

Флегматик

Флегматиците се отличават със завидно спокойствие във всяка една ситуация, движенията му са бавни, както и говоренето. Тези хора не са склонни към преживяване на силни емоции, те винаги остават невъзмутими, настроенията им рядко се променят. Човек с такъв тип темперамент е привърженик към постоянството, трудно превключва от един тип дейност в друга, не му е лесно да се приспособява към промените, нужно му е повече време, за да свикне с нова ситуация. На неуспехите и критиките реагира спокойно.

Особености на обучението

Децата-флегматици може да изпитват трудности в обучението от сложността да се приспособяват към новата ситуация, излишната мудност и привързаност към стериотипни дейности. Ето какво ще им помогне:

*постепенно, а не бързо включване в дадена дейност – не изисквайте бързи отговори и решаване на задачи;

*дайте на детето достатъчно време за адаптация към новите условия, а също така за мислене, изпълнение и проверка на задачите;

*формирайте увереност на детето в собствените му сили и умения да общува и да си взаимодейства с другите хора;

*честите похвали, както и акцентирането върху положителните страни на детето, ще му се отразят стимулиращо;

*своевременно подготвяйте уроците и задачите: предварително погледнете с детето материала, който предстои да се вземе в училище, подгответе отговорите на възможните въпроси и задачи;

*снижете влиянието на различни отвличащи фактори при изпълнението на домашните (телевизор, разговори, музика).