Начало > Новини > ТЪРСИМ ПСИХОЛОГ
ТЪРСИМ ПСИХОЛОГ

 

 

Психолог

Местоположение - София

Платена позиция

Постоянна работа

Работен ден - 4 часа

Работа на трудов договор

Кратко представяне на Асоциация Родители:

СНЦ Асоциация РОДИТЕЛИ е неправителствена организация, учредена на 19 юни 2001 г.

Мисията на асоциацията е да насърчи родителите да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат, и да подкрепим децата да се превърнат в най-добрите възрастни, които могат да станат. Това се осъществява чрез редица успешни проекти в сферата на образованието, промотирането на здравословни навици за живот, активното гражданско образование и личната инициативност в подкрепа на обществено значими каузи. Проектите са с фокус към различни възрастови групи, но преките ползи от осъществяването им и получените резултати са насочени към децата от всички възрасти и младежите.

СНЦ „Асоциация Родители“ е част от Националния център за безопасен интернет като управлява консултативна линия към Центъра. В този смисъл темите за безопасния интернет, дигитално-медийната грамотност и повишаването на информираността, както и въвличането на деца, професионалисти и родители са приоритет.

За повече информация:

Информация за Асоциация Родители: http://www.roditeli.org/, или във Фейсбук https://www.facebook.com/AsociaciaRoditeli/

Информация за Националния център за безопасен интернет: www.safenet.bg , или във Фейсбук: https://www.facebook.com/SafenetBG/

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

Провеждане на консултации с деца, родители и професионалисти, насочени към безопасността на децата в интернет (като част от дейността на Консултативната линия към Центъра за безопасен интернет);

Развиване на дейностите на Националния център за безопасен интернет;

Провеждане на обучения с професионалисти, работещи с деца;

Участие в дейностите на АР.

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

Висше образование по психология;

Опит в консултирането на деца, младежи и родители;

Опит в планиране, организиране и модериране на обучения за деца/млади хора;

Опит в планиране, организиране и модериране на обучения за професионалисти, работещи с деца.

1. Проактивност и ориентация към постигане на резултати;

Отлични комуникативни умения – устни и писмени;

Писмен и говорим английски език;

Опитът в работа по проекти в социалната сфера е предимство;

НИЕ  ПРЕДЛАГАМЕ:

Работа в креативен и отдаден на каузи екип.

Разнообразна и вдъхновяваща работа.

Обучения и възможности за развитие.

Възможност за задълбоченост в теми свързани с образованието, децата, семейството.

КАНДИДАТСТВАНЕ:

До 18 май очакваме с интерес Вашите автобиография и мотивационно писмо на This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it с тема: психолог.