Начало > Новини > В ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛСТВОТО
В ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛСТВОТО

Проведе се втора национална среща в подкрепа на родителството, организирана от ДАЗД, УНИЦЕФ България и Асоциация „Родители“. Основният акцент беше подобряване на разбирането на професионалистите и експертите, ангажирани в планирането и изпълнението на политики за деца, за предизвикателствата и потребностите на съвременните семейства във връзка с грижите за децата.

Форумът се организира от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), УНИЦЕФ България и Асоциация „Родители“ като продължение на дискусията, състояла се през май 2018 г. На него бяха очертани основните нужди на майките и бащите на малки деца и юноши през погледа на изследователи, професионалисти и родители.

Председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова, представителят на УНИЦЕФ за България, д-р Джейн Миута и Яна Алексиева, Изпълнителен директор на Асоциация Родители, откриха срещата. Теподчертаха, че родителите са най-значимите възрастни в живота на всяко дете, които със своите грижи, отношение и любов оказват огромно влияние върху детето и неговото благополучие. Конвенцията на ООН за правата на детето също отчита първостепенната роля и отговорност на семейството и необходимостта за оказване на подходяща подкрепа при отглеждането на децата.


По време на срещата бяха формулирани и насоки за действие в краткосрочен (3 г.) и дългосрочен план, които да бъдат заложени в новата Национална стратегия за детето и Национална стратегия за ранно детско развитие. Те са насочени към осигуряването на устойчиви възможности за подкрепа на родителите на деца от 0 до 18 г. и към развиването на универсални услуги. Предложени бяха мерки, насочени към решаване на специфични проблеми на различни групи родители и към повишаване търсенето на форми за подкрепа от страна на самите родители.

Във форума участваха експерти, ангажирани с политиките за децата от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Националното сдружение на общините в Република България, неправителствени и родителски организации, учители, социални работници и други професионалисти, работещи непосредствено с родители и деца.