Начало > ПОЗИЦИИ И СТАНОВИЩА > Становище за детските надбавки
Становище за детските надбавки

Детски надбавки за всички или семейно подоходно облагане?

 


И тази година правото на получаване на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, събуди страстите в публичното пространство. Хората, които получават такива помощи, са недоволни от размера им, тъй като той е крайно недостатъчен за покриване на основните нужди на децата. Хората, които са лишени от тази „привилегия“ поради надскачане на прага от 350 лв. доход на член от семейството, се чувстват ощетени и пренебрегнати от държавата и настояват за въвеждане на месечни надбавки за всяко дете, независимо от дохода на семейството.

 


Асоциация Родители многократно е предлагала да се промени принципът за подкрепа на семействата с деца от страна на държавата. За нас работещият механизъм е въвеждането на реално семейно подоходно облагане. Какви са предимствата на този подход?


  • Родителите се стимулират да работят повече и да печелят повече, тъй като знаят, че спечеленото ще остане в семейството, а няма да бъде събирано в общата хазна и оттам преразпределяно по спорни критерии. Това е от полза не само за семействата с деца, а за икономиката като цяло. За сравнение – системата с раздаването на социални помощи насърчава отклоняването от работа, тъй като ти гарантира доход, когато работиш по-малко или никак.

 

  • Намалява се делът на сивата икономика, тъй като родителите нямат интерес да крият доходи с цел да намаляват данъци. Сегашната система на раздаване на помощи с подоходен критерий насърчава много семейства да декларират по-ниски доходи, за да попаднат под прага за получаване на детски.

 

  • Намалява се административното обслужване на процеса, тъй като се съкращава дългият път на спечелените пари от джоба на работещия родител, през данъчната и осигурителната система отново до джоба на същия този родител.

 

  • Създава се споделена представа за справедливост при подкрепата от страна на държавата. При сега действащата система много родители смятат, че техните усилия за добро родителстване не получават никакво признание и подкрепа.

 

Асоциация Родители предлага на Министерски съвет да изследва практиките на семейно подоходно облагане, разпространени в страните-членки на ЕС и да въведе този принцип на подкрепа на държавата към семействата с деца и в България.