Начало > Новини > Експертна кръгла маса
Експертна кръгла маса

Презентация за нагласите към ролите на бащите и майкитеАсоциация Родители и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ организираха експертна кръгла маса на тема „Мъже и момчета за защитено детство“. В срещата участваха представители на Фондация "Джендър образование, изследвания и технологии", Агенция за социално подпомагане, Министерство на образованието, младежта и науката, Държавната агенция за закрила на детето, РИО-София, Столична община и професионалисти в образованието.


По време на срещата Живка Маринова от Фондация "Джендър образование, изследвания и технологии" представи резултатите от изследване на мнението на деца от София, Ботевград, Свищов и Литаково за равнопоставеността на мъжете и жените. Луиза Шахбазян от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ представи изследването върху нагласите на възрастните към бащинството, проведено от Асоциация Родители и Фондация ПИК.


Резултатите от двете изследвания станаха основа на дискусия между участниците в срещата.


В заключителната част на срещата беше дискутирано бъдещото партньорство между участниците в кръглата маса в рамките напроекта „Активно бащинство“, по който работи Асоциация Родители, в консорциум с Фондация „ПИК“. Беше обърнато внимание на желаните ефекти от проекта и възможните начини професионалистите да се включат създаването на предпоставки за в промяна на нагласите към бащинството в българското общество.