Начало > ПОЗИЦИИ И СТАНОВИЩА > Позиция във връзка с регламентирането на родителските кооперативи
Позиция във връзка с регламентирането на родителските кооперативи

Позиция на Асоциация Родители относно регламентирането на родителските кооперативи


Асоциация Родители е една от организациите, които първи подкрепиха създаването на родителски кооперативи у нас като форма на гражданска самоорганизация за решаването на един наболял обществен проблем – осигуряването на достъпна и качествена грижа за децата преди тръгването им на училище. В създаването и функционирането на родителските кооперативи ние виждаме редица положителни тенденции:

 


  • Активно участие на родителите в образованието на децата. За разлика от функциониращите по Закона за народната просвета общински и частни детски градини, където ролята на родителя е подпомагаща, а често и сведена само до водене и прибиране на детето, в кооперативите родителите се ангажират с целия процес на грижа, обучение и възпитание, което поставя добра основа за активното им участие в живота на децата и когато те тръгнат на училище.


  • Социализиране на децата в малки групи, с активната подкрепа от страна на родителите, което в тази ранна възраст е от голямо значение.


  • Преодоляване на продължаващото десетилетия изкуствено разделение на предоставяните услуги в подкрепа на семействата на ясли и детски градини в зависимост от разпределението на отговорностите за децата между МОМН и МЗ спрямо възрастта на децата.


  • Решаване на проблема с недостига на места в детските градини и ясли и претоварените групи в големите градове и решаване на проблема с транспортирането на децата в отдалечените райони.


  • Възможности за прилагане на алтернативни методи и форми на образование в малък мащаб, а при успех – пренасянето им в общинските и частните детски градини.

 

Всичките тези възможности остават неоползотворени с текстовете в Проекта за Закон за предучилищното и училищното образование, които не само отхвърлят възможността за регламентиране на съществуващите родителски кооперативи, но и на практика ги поставят под ударите на закона.


Асоциация Родители настоява в новия Закон за предучилищно и училищно образование да се регламентира дейността на родителските кооперативи, за да се гарантира, че децата ще получават качествено образование, независимо от формите, в които се обучават и възпитават. Децата трябва да имат възможност да преминават от едната в другата форма безпрепятствено. Ролята на държавата е не да санкционира алтернативите, а да следи качеството по резултатите от работата на различните образователни форми.