Начало > НОВИНИ


Кръгла маса по проект "СПОДЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ"

 

На 23.03.2016г. се проведе Кръгла маса „ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА РАБОТА С МУЛТИКУЛТУРНА УЧИЛИЩНА ОБЩНОСТ“ –  заключително събитие по проект „Споделено училище“  на Асоциация Родители и 101 СОУ „Бачо Киро“.Проект „Споделено училище“ се осъществява в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Програмата за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната. Като част от този принос, проект „Споделено училище“ създаде ефективен механизъм за формиране на толерантност и уважение към хората с различен религиозен, етнически и народностен произход в училище. Резултатите от проекта открояват не само работещите техники за диалог с деца и родителите на деца, които идват от други държави, но и техниките за успешна комуникация с родителите като цяло.

 

Домакин на събитието бе 101 СОУ, където под един покрив се събират различни култури, националности и етноси. Различията обогатяват всяка общност и целта на кръглата маса бе да изведе добри практики и принципи на работа, които да са от полза и на екипите на други български училища. Водещи на кръглата маса бяха г-жа Илияна Митрова – директор на 101 СОУ и г-жа Мариета Радулова – ръководител на проект „Споделено училище“ от Асоциация Родители. Участие в кръглата маса  взеха: г-жа Боянка Кънева – главен експерт от РИО – София-град; г-жа Деница Биберова – Отдел „ОКСС“, район Надежда; проф. дпн Нели Иванова – от Факултет по педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“; г-жа Ива Живарова – първият ръководител на проекта от екипа на Асоциация Родители; г-н Стефан Лазаров от Национална мрежа за децата; г-жа Елена Велинова от Фондация ДОИТ; г-н Марко Хайдиняк от Фондация ПИК; г-жа Ваня Минева – директор на 15 СОУ „Адам Мицкевич“; г-жа Елисавета Иванова – директор на 16 СОУ „Райко Жинзифов“; г-жа Румяна Здравкова – директор на 102 ОУ „Панайот Волов“; г-н Генадий Матвеев – педагогически съветник на 26 СОУ „Йордан Йовков“; г-жа Цвета Брестничка – председател на УС на Асоциация Родители.  Участваха още родители на деца от училището, участвали в проекта и учители от 101 СОУ.

 

Прочети повече
 


TechARTnology – стипендии от Luxoft за курс по Дигитални изкуства за деца

 

София, 25 февруари 2016 г. – TechARTnology е съвместен проект на IT-компанията Luxoft с Fusion Academy и фондация Be Creative. Програмата за стипендии TechARTnology дава възможност на деца с творчески заложби от семейства с ниски доходи да се потопят в света на дигиталното изкуство. Luxoft ще осигури 10 стипендии в специално разработен курс по Дигитални изкуства за деца на възраст между 7 и 12 г.


TechARTnology дава един нов и различен поглед към дигитализацията. Чрез изкуството, което е изключително полезно за развитието на всяко дете, и чрез модерното му поднасяне с курс Дигитални изкуства, малчугани и родители ще открият полезната страна на технологиите. Изследванията за креативност показват, че е препоръчително заложбите на децата да бъдат открити и изявени до 10-годишната им възраст. След това процесът става по-труден, защото творческите заложби започват да потъват в подсъзнанието.


За стипендиите на Luxoft за 4-месечно обучение могат да кандидатстват деца на възраст от 7 до 12 г. от семейства с месечен доход под 380 лв. на член от семейството. Обучението ще се проведе от 16  март до 30 юни 2016 г. Крайният срок за кандидатстване е 07 март 2016 г.


Допълнителна информация за курса и подробности за кандидатстването за стипендиите са достъпни на адрес: http://becreative.bg/techartnology/

 


Малка победа за Асоциация Родители

Изпратихме 2015 г. с една добра новина: благодарение на упоритото настояване на Асоциация Родители беше променен Кодексът на труда, като отпадна дискриминацията на майките на 4-то и следващо дете по отношение на времето за допълнителния платен отпуск през втората година на детето. Сега вече и те ще могат да ползват обезщетение до края на втората година, а не 1 г. и 6 м., както беше досега.

"Чл. 164. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст."

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 14 of 56