Начало > РЕСУРСИ


Наръчник за родители на първокласници

Наръчник за родители на първокласници „Добре дошли в училище, родители!“


Наръчникът е предназначен за родители на деца, тръгващи на училище. Може да се ползва и от начални учители и други специалисти – социални работници, педагогически съветници, психолози, възпитатели, ресурсни учители.


Наръчникът има за цел да подбуди диалог между семейството и училището, да стимулира добри взаимоотношения между родители и учители.

 

Наръчникът разглежда физическите, психическите и социалните аспекти на училищния живот. Съдържа полезна информация за храненето и дневния режим на децата, как да им се помогне да се научат да учат, джобните пари, мобилните телефони, безопасното ползване на интернет, как да се разговаря с учителите и класния ръководител, как да се помогне на детето да изгради отношения със съучениците си.

 

Книжката е авторски продукт на Асоциация Родители.

 

Прочети повече
 


Наръчник за родители „Добре дошли в 5-и клас!“

Наръчник за родители „Добре дошли в 5-и клас!“


Наръчникът е предназначен за родители на деца в 5 клас. Може да се ползва и от  учители на петокласници и четвъртокласници, както и от други специалисти – социални работници, педагогически съветници, психолози, възпитатели, ресурсни учители.

 

Наръчникът дава възможност на родителите да се подготвят за един от най-важните периоди от живота на детето. Пети клас е време на много промени за децата, както в училище, така и извън него.

 

В наръчника са застъпени темите за преминаването от един учител към много, за новата организация на учебния материал, свободното време и времето за учене, за навлизането в пубертета, за събуждащия се интерес към любовта, секса, експериментирането.

 

Книжката е авторски продукт на Асоциация Родители.

 

 

Прочети повече
 


Наръчник за обучители „Превенция на виртуално и реално насилие“ – част 1

Наръчник за обучители  „Превенция на виртуално и реално насилие“ – част 1


Методическият наръчник е разработен с цел да бъде използван за обучение на обучители и водене на занятия в средните училища с учениците от 5 до 12 клас в рамките на курс за превенция на различните форми на реално и виртуално насилие. Предназначен е да се ползва от  учители и от други специалисти, пряко работещи с деца – социални работници, педагогически съветници, психолози, възпитатели, ресурсни учители.

 

Наръчникът съдържа 25 теми, сравняващи формите на насилие във физическия и виртуалния свят и базирани на различни интерактивни игри, стимулиране и модериране на дискусии между учениците. Целта е да бъдат изградени умения за предотвратяване и справяне с агресията и насилието, да бъдат запознати с принципите на ненасилствената комуникация и т.н.

 

Методиката и наръчникът са авторски продукт на българския Национален център за безопасен интернет, 2007-2008 г.

Прочети повече
 


Наръчник за обучители „Превенция на виртуално и реално насилие“ – част 2

Наръчник за обучители  „Превенция на виртуално и реално насилие“ – част  2

 

Методическият наръчник е разработен с цел да бъде използван за обучение на обучители и водене на занятия в средните училища с учениците от 5 до 12 клас в рамките на курс за превенция на различните форми на реално и виртуално насилие. Предназначен е да се ползва от  учители и от други специалисти, пряко работещи с деца – социални работници, педагогически съветници, психолози, възпитатели, ресурсни учители.


Наръчникът съдържа 19 теми, базирани на различни интерактивни игри и фокусирани върху умения за справяне с агресията чрез развитие на емоционалната интелигентност.   Целта е да бъдат изградени умения за справяне в различни ситуации чрез прилагане на принципите на ненасилствената комуникация и себеутвърждаването, усвоени в първия курс.

 

Методиката и наръчникът са авторски продукт на българския Национален център за безопасен интернет, 2009-2010 г.

Прочети повече
 


Наръчник за учители "Младите хора между реалното и виртуалното"

Наръчник за учители "Младите хора между реалното и виртуалното"


Свободен онлайн наръчник за всички учители-будители, които желаят да говорят с учениците си по еднa от най-интересните за тях теми - Интернет.

 

През 2011 година за пръв път обявихме конкурса „Учител-будител във виртуалното пространство“, за да провокираме интерес към темата „Младите хора между виртуалното и реалното“. Оттогава вече три години подред използваме неслучайно Деня на народните будители - 1 ноември като отправна точка за конкурс, насочен специално към учителите по всички предмети и на всички класове.

Прочети повече
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 2 of 7