Начало > ВРЪЗКИ > Полезни Връзки
Полезни Връзки

Гореща линия за безопасен интенрет

 

Гореща линия за сигнализиране на вредно и незаконно съдържание и поведение за деца в интернет.

 

 

 

Гореща телефонна линия за жени жертви на насилие

 

Националната гореща телефонна линия дава възможност за безплатно консултиране за жени, преживели насилие.

 

 

 

Информационна линия за наркотиците и алкохола

 

Телефонна и чат информационна линия за наркотиците и алкохола.

 

 

 

Държавна агенция за закрила на детето

 

Орган на Министерски съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на закрилата на детето.

 

 

 

 

 

 

Българска линия за онлайн безопасност

 

Линията предоставяща подкрепа и съвети на деца и възрастни в случаи свързани с насилие в интернет.

 

 

 

Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

 

Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на ЕИП.