Начало > ПРОЕКТИ > „Споделено училище“
„Споделено училище“

Проект "Споделено училище" със 101 СОУ "Бачо Киро"

Асоциация Родители започва работа по проект „Споделено училище“ за сплотяване на училищната общност. Резултатът ще бъде методика за разбиране и приемане на различията. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

В течение на осемнайсет месеца екипът педагози на 101 СОУ „Бачо Киро“ – гр. София, подпомогнат от нас, ще превърне своето училището в място за споделяне и опознаване.

В това училище под един покрив се събират различни култури и етноси - български, китайски, арабски, ромски и други. Вярваме, че различията обогатяват общността и този проект ще ни помогне да чуем историите на децата, на техните родители-мигранти и на местните родители. Затова и главната цел на проекта е да създаде ефективен механизъм за формиране на толерантност и уважение към хората с различен произход.

Заедно с учителите ще усъвършенстваме техниките за диалог между училищната институция и семейството, ще откроим тези, които са подходящи за родители-мигранти в контекста на българската образователна система и ще създадем пространство за споделяне на въпросите, мненията и притесненията и на децата, и на възрастните.

Специално внимание отново обръщаме на работата с децата в 5-ти и 6-ти клас, защото в тази възраст социалната среда на детето в училище е изключително важна – интензивно се създават приятелства, а влиянието на връстниците става все по-силен фактор при формирането на нагласи за приемането на различията.

Какво предстои?

  • Ще започнем с обучение за учителите от 101 СОУ „Бачо Киро“ на тема „Взаимодействието между семейството и училището“, защото е еднакво важно как си говорим, какво си казваме и кои са общите ни цели.


  • Ще продължим със срещи с родителите на децата от 101 СОУ „Бачо Киро“, за да научим повече за подходите на различните култури и общности към възпитанието и образованието на децата.

  • Ще заздравим връзките помежду си, като родители и учители създадат заедно план за 5 училищни празника, които включват деца, родители и учители. Защо ли? За да има повече положителни емоции и споделени мигове за всички в училище, а също и защото искаме всеки да има шанс да участва и да покаже силните страни на своята култура.

  • Ще разработим методология за провеждане на час „Обучение по толерантност в клас“ за ученици в 5 и в 6 клас – изцяло интерактивна и съобразена с възрастовите особености и нуждите на децата от общуване и споделянето на общи ценности и преживявания. В духа споделянето, ще разпространим методологията като свободен ресурс и всеки учител, за който темата е важна, ще може да я използва.

  • Всички заинтересовани директори и учители от други училища, могат да участват в кръглата маса, която ще организираме, за да представим и обсъдим добрите практики в работата по създаване на родителско-учителска общност с участие и на родители-мигранти.

  • Резултатите от проекта ще бъдат обобщени в доклад, за да достигнат до още по-широк кръг от участници и да подпомогнат българската образователна система в диалога й с родителите, а също и в реализирането на практики за ограничаването на расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото и превръщането на училището в пространство на споделени граждански ценности.