Начало > ПРОЕКТИ > Наръчник за родители „Добре дошли в детската градина, родители!“
Наръчник за родители „Добре дошли в детската градина, родители!“

 

Наръчник за родители „Добре дошли в детската градина, родители!“


Асоциация Родители започна работа по проект „Добре дошли в детската градина, родители!“ за прилагането и популяризирането на добра практика чрез изработване и разпространение на инструмент, подобряващ комуникацията между родителите и детската градина. Резултатът ще бъде Наръчник „Добре дошли в детската градина, родители“ за детските заведения на територията на Столична община.


Наръчникът цели да подпомогне осмислянето и прилагането на общи модели на позитивно възпитание и да запознае родителите с основна информация за функциите на предучилищното образование и педагогическите и психологически цели при работа с децата. Специфичната цел на проекта е насочена към повишаване на качеството на грижата и предучилищното образование на децата в детските градини в София през постигането на добра информираност по теми за възрастовото развитие и на диалог между семейството и образователните институции. Повишената информираност на родители, педагози и възпитатели в детските градини за педагогическите и психологическите аспекти на възрастта 3-6 години и за практическите методи за работа с децата ще подобри взаимодействието между семейството и детската градина и ще изгради европейски облик на Столична община.


Проект Наръчник за родители „Добре дошли в детската градина, родители!“ се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община, Програма Европа, 2015 г.

 

На базата на опита на екипа на Асоциация Родители с родители на деца в детската градина и нуждите на директори, педагози и възпитатели ще се изведат важните теми, маркиращи спецификите на възрастовото развитие на децата от 3 до 6 години. В този етап от проекта ще се изготвят авторски текстове, базирани на стандартите на Уницеф за ранно детско развитие, съобразени с препоръките на СЗО и световно признати детски психолози.


Наръчникът ще се  оформи графично, с акцент на добрата визуализация на темите за по-голяма достъпност до различните социални групи, предвид мултиетническото, културно и образователно многообразие на семействата в столицата. Отпечатването на наръчниците и достигането им до родителите в детските градини ще направи изданието достъпно за всички.

 

Наръчниците ще бъдат представени на обществеността на пресконференция, за да стигне информация за тях до целевите групи. Ръководствата на детските градини ще бъдат уведомени за възможността да заявят и получат необходимите бройки за своите родители. Тираж от 11 000 Наръчника ще бъде разпространен до детските градини на територията на София.