Начало > СТАТИИ > 5 ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОБРА САМООЦЕНКА
5 ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОБРА САМООЦЕНКА

 

1. Не забравяйте, че детето научава повече, когато се поощрява за постиженията, отколкото, когато се санкционира за неуспехите.

 

2. Поощрявайте детето за конкретни постъпки – веднага след като е направило или казало нещо хубаво и за усилията, които полага независимо от резултата.

 

3. Вярвайте в детето. Когато то вижда, че родителите са убедени в способността му да овладее някое умение, то също вярва, че може да успее.

 


4. Поставяйте ясни граници.
Не давайте награди, за да прекратите лошо поведение. Това е подкуп. Детето започва да очаква винаги награда, за да престане да се държи зле.

 

5. Помагайте на детето да изгради кураж да прави грешки, да ги поправя и да върви напред.