Начало > СТАТИИ > ОБЩУВАНЕ МЕЖДУ ВРЪСТНИЦИ
ОБЩУВАНЕ МЕЖДУ ВРЪСТНИЦИ

За ефективното общуване е нужно детето да умее много неща – внимателно да слуша, да изразява своите мисли и чувства, да уважава събеседника си, да се договаря. Всичко това много зависи и от развитието на речта в тази възраст. В детската градина детето попада в колектив и формирането на навиците за общуване се изгражда постепенно с помощта както на възпитателите, така и на родителите.

Ако наблюдаване известно време как си играят децата в двора на детската градина, лесно ще разберете кои се очертават като лидери, кои са срамежливи, кои се налагат, кои отстъпват… Подобни тенденции, разбира се, не са зададени или установени завинаги, те се променят. Все пак децата тепърва се изграждат и социализират. Те имат нужда от опит и време в общуването. А родителите могат да им помогнат в това. За целта е важно:

· да не „лепваме“ етикети нито на своето, нито на чуждите деца;

· да обсъждаме, а не осъждаме дадена ситуация или поведение;

· да разискваме, а не да налагаме мнение.

При проява на агресия, разбира се, не оставайте безучастни. Не е нужно да раздавате правосъдие, но е нужно да заявите позиция, която не одобрява насилието. И не забравяйте, че личният пример и най-добрият учител. Показвайте на децата си как е редно да се общува, как се изграждат добри и уважителни отношения между хората.

 

За желанието на детето да ходи на детска градина е от значение и атмосферата в самата група. А това най-вече зависи от уменията и усилията на педагозите да създадат атмосфера на топлина, уют и обич. Ако детето почувства това, много по-бързо ще изчезнат неговите страхове и притеснения. Бъдете сигурни, че това, което вие искате за вашето дете, го искат и учителите. Те не по-малко от вас са загрижени децата да свикнат с новостите и да сформират добър колектив, с който да работят лесно и бързо.

Ако детето още от първия ден усети доброжелателните отношения между родители и педагози, със сигурност ще се справи по-бързо с новата среда.