Начало > СТАТИИ > 5-И КЛАС - НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕЗИК И УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ
5-И КЛАС - НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕЗИК И УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ

 

Най-очевидното, което ще забележите само при разлистване на страниците на учебниците, е обемът на уроците – станали са по-дългички. Освен това обаче са и по-сложни, съдържат повече понятия, по-детайлни връзки между разглежданите елементи на темата, езикът е с по-високо ниво на абстракция. И за да е пълна картинката, трябва да добавим и по-голямото количество изучаван материал.

Какво означава всичко това в ежедневието на децата?

На 10-11 год. те са далеч по-уравновесени и хармонични в опознаването на света чрез опита и експериментирането, но все още имат нужда от много визуализации, от нагледни представяния и от активно участие в познавателния процес – като да сложат бобче в намокрен памук в стъклен буркан, за да видят как ще му се отрази липсата на слънчева светлина например. Към края на четвърти клас повечето деца са в състояние да правят ясна разлика между причина и следствие и в по-сложни ситуации, научили са се да разпознават емоциите на другите, както и собствените си и да ги контролират, могат сравнително добре да вербализират собствения си опит, да изразяват мнение и да се аргументират. Но едно от най-важните умения, което им е необходимо за усвояването на учебния материал в пети клас, все още е в процес на формиране. Става дума за това, което специалистите наричат преход от допонятийно към понятийно мислене. Или казано простичко, децата все още се учат да мислят в понятия, да мислят абстрактно. При условие че учебният материал в пети клас е организиран в по-голямата си част около понятия, съвсем обяснимо е защо те срещат трудности при усвояването му.

Повечето преподаватели са наясно със сложността на учебния материал в пети клас, както и с малкото време, с което разполагат в часовете, за да могат децата да усвоят новите знания. Затова се опитват да компенсират сложността с повече обяснения и писане в тетрадките, а липсата на учебно време – с повече домашни за трениране на новите умения у дома.

Въпреки това на децата не им е лесно.

Какво можете да направите като родители?

· Може да ви се стори малко позакъсняло, но най-добре ще помогнете на детето си, като му покажете как да учи. В пети клас уроците са дълги. Затова научете детето да ги учи на части, а не целите наведнъж. Изтренирайте заедно няколко пъти, а след това само контролирайте ученето, но не учете заедно с детето. Дайте му възможност да намери своето собствено темпо, своя начин.

· Повечето преподаватели са на мнение, че е по-добре децата да подготвят уроците и да пишат домашните в деня, в който е взет съответният учебен материал, а за деня, в който имат следващ час по история например, само да си преговорят урока. По този начин, докато обясненията на учителя са все още „пресни“ и ясни в главата на детето, то по-лесно ще се справи и с текста в учебника.

· Научете детето първо да учи уроците си и едва след това да пише домашните. Повечето деца съвсем естествено бързат да приключат с училищните задължения и написването на домашното за тях означава, че са си свършили работата. Но учебният материал в пети клас е обемен и изисква по-сериозни усилия за учене и съответно повече време.

· Подкрепяйте детето си и му помагайте с каквото можете. Това не означава да решите задачата вместо него или да му напишете домашното по литература. Но можете да му свалите напрежението, като обсъдите заедно какво трябва  да напише или като преговорите заедно съдружителното свойство.

· Следете, доколкото ви е възможно, за пропуски в усвояването на учебния материал. И ако забележите такива (а това със сигурност ще се случи), опитайте да обясните и да наваксате с упражнения у дома.

 

· Използвайте всеки удобен момент, за да тренирате уменията за концентрация, внимание и понятийно мислене на детето. Правете го като игра. Играта все още е много силен мотив в поведението на децата на тази възраст независимо от това колко пораснали ни изглеждат.