Начало > СТАТИИ > АКО ДЕТЕТО ИМА ПРОБЛЕМ С УЧИТЕЛЯ...
АКО ДЕТЕТО ИМА ПРОБЛЕМ С УЧИТЕЛЯ...

Проблемите не са само за големите J. С тях се сблъскват и децата. Основна задача на родителите е не просто да ги избавят, а да им помогнат да се справят с тях. Ако детето има проблем с учителя, от това, какви стъпки ще предприемете, зависи неговото поведение и по-нататък, когато вече е голямо: в разговори с началството, със съседите, със съпруга/та.

Стъпка 1: Изслушвайте детето

Не пречете на детето да изрази своите емоции. Постарайте се да се въздържате от оценки. Ако детето трудно изразява своите чувства и емоции (често се случва с малките ученици), опитайте да му помогнете с насочващи въпроси, като: „Струва ли ти се, че така не е справедливо“, „Може би се чувстваш обиден“... Когато детето разбере, че разговорът не е насочен към обвинения, а към съпричастност, то ще бъде откровено.


Стъпка 2: Обсъждайте

Не е нужно да налагате мнение и да давате оценки. Вашата задача е заедно с детето да анализирате ситуацията и да разберете различните гледни точки.Стъпка 3: Поговорете с учителя

Отидете в училище, след като предварително сте обсъдили вашата визита с детето. Ако то ви помоли да не ви виждат съучениците му, вслушайте се в молбата му. Отидете след часовете. Когато разговаряте с учителя е добре да запазите неутрална позиция. Не бързайте да обвинявате или да оправдавате, просто изслушайте гледната точка и на другата страна. Нека учителят има възможност да разкаже как той вижда дадената ситуация.


Стъпка 4: Беседвайте тримата – учител, дете, родител

Добре е конфликтът да не се премълчава и всеки да може да каже каквото мисли. В този разговор основното нещо не би трябвало да бъде критиката или взаимните обвинения, а търсенето на изход.


Стъпка 5: Бъдете решителни

Ако описаните стъпки не дадат резултат и конфликтът се разгаря с нова сила, то е време за действия. В случай, че считате, че учителят не е прав, не се притеснявайте да се обърнете към ръководството в училището. Понякога е нужна по-голяма решителност, важното е да се намери решение.