Начало > Новини > ХРАНЕНЕТО В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
ХРАНЕНЕТО В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

На 11.12.2017 г. в Министерството на образованието и науката се проведе среща, посветена на необходимостта от промени в храненето в училищата и детските градини. Участници в срещата бяха министър Вълчев и заместник министър Сачева от МОН, заместник министър Йорданова от Министерство на здравеопазването, представители на Министерство на земеделието, храните и горите, Държавен фонд „Земеделие“, Национален център за обществено здраве и анализи, директори на училища и детски градини, представители на НПО.

 

Асоциация Родители припомни законовата възможност родителите в София да участват при избора и оценката на наематели на училищните столове и лавки и подкрепи необходимостта от по-добро информиране на родителите за възможностите да реагират при нарушаване на правилата за здравословно хранене на учениците и децата в детските градини. Бяха набелязани мерки за ограничаване на продажбата на вредни храни и напитки в по-широк периметър около училищата и необходимост от засилване на образователния елемент в схемите „Училищен плод“ и „Топло мляко“. Обсъдена беше възможността училищата да кандидатстват за безплатни закуски в зависимост от спецификата си в два варианта – за първа сутрешна закуска в по-висока енергийна стойност или за подкрепяща закуска в голямото междучасие с акцент върху плодовете и зеленчуците. Предстои изработване на механизъм, по който да се отчита мнението на родителите при избор на един от двата варианта.