Начало > СТАТИИ > КАК СИ СЪТРУДНИЧАТ УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ ПО СВЕТА
КАК СИ СЪТРУДНИЧАТ УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ ПО СВЕТА

Активното взаимодействие между учители, ученици и родители е залог за успешна учебна година. Тази фраза е добре известна на всички, но как всъщност се реализира? У нас може би най-разпространени форми на взаимодействие се явяват родителски срещи, индивидуални разговори, съвместни мероприятия и т.н.

В Япония, например, учителят посещава ученика у дома с цел да види при какви условия живее той (нещо, което преди години се случваше и у нас). Тази практика е рапространена и в някои щати на Америка.


В Холандия и в Австрия 1-2 пъти в годината учителят провежда индивидуални срещи с родителите на всеки ученик, за да обсъди учебния процес и поведение. Разпространена е и връзката по електронната поща. Но по отношение на домашните има различия. Докато в Австрия се счита, че съвместното изпълнение на домашните е една от формите на взаимодействие между родители и ученици, то в Холандия смятат, че децата трябва сами да учат и затова почти няма домашни.

В някои страни има отделни специални стаи в училището, където родители и учители могат в неформална обстановка да обсъдят възникнали промени.

В Англия родителите получават писмен отчет за успеваемостта на детето. Има и практика за Дни на отворените врати, когато родителите имат възможност в определени дни да видят в какви условия се обучават децата.