Начало > СТАТИИ > Как да помогнете на детето да се справи с учебния процес
Как да помогнете на детето да се справи с учебния процес

Съвсем нормално е първокласниците да изпитват затруднения с усвояването на учебния материал. Не се притеснявайте, ако точно вашето дете има проблеми със задачите или четенето. Подобни проблеми са напълно преодолими с малко повече усилия и от ваша страна. Причините за затрудненията могат да бъдат различни: не достатъчна предучилищна подготовка, липса на интерес към учебния процес и вътрешната мотивация, недоверие към учителя, проблеми със съучениците, отсъствие на лични качества, необходими за учебния процес, като дисциплина, самостоятелност.

Ето с какво обикновено се свързват и допусканите грешки в начален курс: граматическите грешки и пропуски в думите са свързани преди всичко с невнимание, не добре развита кратковременна памет и неспособност за бързо възприемане на информация; разсеяността е следствие на неустойчиво внимание и неспособност за самоорганизация; трудностите с математиката идват обикновено от недостатъчно логика, аналитично мислене; при трудности с преразказването на текст следва да се обърне внимание на въображението, логическата памет, речевите способности; небрежността в писането се свързва с недостатъчно развитата фина моторика.

Как да помогнете?

На каквито и методики или учители да заложите, без вас детето трудно ще се справи. Вашата помощ и подкрепа са много важни във всяко едно ново негово начало. Психолозите твърдят, че повечето проблеми в обучението в начален курс при децата са следствие от ниската самооценка, неблагоприятната обстановка в семейството, авторитарното възпитание. Какво бихте могли да направите? На първо място е добре да си изясните причините за подобно поведение. Едва тогава ще стане ясно, как да се помогне на първокласника. Но, разбира се, винаги е по-лесно ако успеем предварително да предотвратим даден проблем. Ето и няколко препоръки за това:

*не пренатоварвайте детето, не бързайте да го запишете на куп допълнителни дейности;

*не се намесвайте, когато детето си подготвя уроците, ако само не помоли за това;

*дайте повече свобода на детето и му позволете да греши;

*не се скъпете на похвали;

*повече разговаряйте с детето, обърнете внимание на неговите интереси;

*внимателно и с разбиране се отнасяйте към детските преживявания;

*постарайте се да преобразувате детската любознателност във вътрешен стимул за обучение, познавателна активност, стремеж към самоосъвърпенстване;

*обичайте детето във всяка една ситуация.