Начало > ПРОЕКТИ


Национална кампания "Да бъдеш Баща"

 

„Да бъдеш Баща“ е национална кампания, целяща да фокусира вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето.

 

 

„Да бъдеш баща“ е част от международната кампания MenCare.

 

Прочети повече
 


Противодействие на съвременните модели на насилие по полов признак

 

 

Национална кампания за противодействие на съвременните модели на насилие по полов признак

 

От 2015 г. Асоциация Родители в партньорство с Фондация ПИК изпълнява проекта "Национална кампания за противодействие на съвременните модели на насилие по полов признак".

 

Целта на проекта е повишаване на чувствителността на подрастващите към съвременните модели на насилие по полов признак, разпространяващи се чрез интернет и водещи до утвърждаване на насилствени взаимоотношения между половете и сексуална експлоатация.

 

Прочети повече
 


Наръчник за родители „Добре дошли в детската градина, родители!“

 

Наръчник за родители „Добре дошли в детската градина, родители!“


Асоциация Родители започна работа по проект „Добре дошли в детската градина, родители!“ за прилагането и популяризирането на добра практика чрез изработване и разпространение на инструмент, подобряващ комуникацията между родителите и детската градина. Резултатът ще бъде Наръчник „Добре дошли в детската градина, родители“ за детските заведения на територията на Столична община.


Наръчникът цели да подпомогне осмислянето и прилагането на общи модели на позитивно възпитание и да запознае родителите с основна информация за функциите на предучилищното образование и педагогическите и психологически цели при работа с децата. Специфичната цел на проекта е насочена към повишаване на качеството на грижата и предучилищното образование на децата в детските градини в София през постигането на добра информираност по теми за възрастовото развитие и на диалог между семейството и образователните институции. Повишената информираност на родители, педагози и възпитатели в детските градини за педагогическите и психологическите аспекти на възрастта 3-6 години и за практическите методи за работа с децата ще подобри взаимодействието между семейството и детската градина и ще изгради европейски облик на Столична община.


Проект Наръчник за родители „Добре дошли в детската градина, родители!“ се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община, Програма Европа, 2015 г.

Прочети повече
 


„Споделено училище“

Проект "Споделено училище" със 101 СОУ "Бачо Киро"

Асоциация Родители започва работа по проект „Споделено училище“ за сплотяване на училищната общност. Резултатът ще бъде методика за разбиране и приемане на различията. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

В течение на осемнайсет месеца екипът педагози на 101 СОУ „Бачо Киро“ – гр. София, подпомогнат от нас, ще превърне своето училището в място за споделяне и опознаване.

В това училище под един покрив се събират различни култури и етноси - български, китайски, арабски, ромски и други. Вярваме, че различията обогатяват общността и този проект ще ни помогне да чуем историите на децата, на техните родители-мигранти и на местните родители. Затова и главната цел на проекта е да създаде ефективен механизъм за формиране на толерантност и уважение към хората с различен произход.

Прочети повече
 


Добре дошли в 5 клас родители!

 

Проект "Добре дошли в 5 клас родители!"Асоциация Родители и район Красно село

Асоциация Родители в партньорство със столичния район Красно село започна работа по проект “Добре дошли в 5 клас родители!“, който се реализира с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа, 2014 г. и в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата 2019 г.

Главната цел на проекта е прилагането на добра европейска практика за активно включване на родителите на петокласници и на класните ръководители на пети клас в осмислянето и прилагането на общи модели на позитивно възпитание за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и изграждане на по-привлекателен образ на Столичен район Красно село.

Прочети повече
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3